Paragrafen

Verbonden partijen

Ontwikkelingen bestaande verbonden partijen

Zowel de VRR als de DCMR hebben in 2019 moeite gehad om de begroting 2020 sluitend te krijgen. Een aanvullende bijdrage van de gemeente(n) was nodig om dit te realiseren.

Belangrijke mijlpalen bij de MRDH in 2019 waren de opening van de Hoekse Lijn, waarvan vanaf het begin meer mensen gebruik maakten als gedacht. Tevens werd in 2019 Strategische Agenda MRDH 2022 'Samen aan het werk' vastgesteld. Hiermee zijn de koers en de gezamenlijke ambities van de 23 gemeenten de komende jaren bepaald.

Stroomopwaarts heeft in Vlaardingen het Werkplein geopend. Op het Werkplein voeren cliënten gesprekken met hun werkconsulenten, volgen zij (sollicitatie)trainingen en solliciteren zij op de nieuwste vacatures. Ook worden ontmoetingen gecreëerd tussen werkgevers, uitzendbureaus en de werkzoekende cliënten, waardoor zij direct bemiddeld kunnen worden naar werk. Hosting facilitair (verzorgd door de gemeente Maassluis) heeft de verbouwing begeleid.

Bij de ROGplus stond het jaar in het teken van de aanbesteding van de contracten hulp bij het huishouden en individuele begeleiding bij Sociaal- en Persoonlijk functioneren (SPF). De nieuwe contracten zijn vanaf 1 januari 2020 in gegaan. Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief door het Rijk is het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen in 2019 sterk gestegen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13