Algemeen

Voorstel om te besluiten

De raad besluit:

1. De jaarstukken 2019 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2020 aan te bieden aan CBS en Provincie.

2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019 vast te stellen op € 298.450 positief en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:
- een bedrag van € 47.300 toe te voegen aan de reserve inburgering ter dekking van de uitgaven ten behoeve van de veranderopgave inburgering in 2020;
- een bedrag van € 237.000 aan klimaatmiddelen, die met de decembercirculaire 2019 beschikbaar zijn gesteld, toe te voegen aan de bestemmingsreserve overlopende posten, zodat deze kunnen worden ingezet voor de uitvoering van het programma Energietransitie 2020-2021;
- een bedrag van € 11.349 toe te voegen aan de reserve premie Werkloosheidswet (WW);

3. Het resultaat, na bovenstaande resultaatbestemming, van € 2.801 positief toe te voegen aan de algemene reserve.

4. De volgende investeringen af te sluiten en de over- en onderschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij- of af te ramen (plus is bij-, min is aframen):

Af te sluiten kredieten

Nr.

Omschrijving

Restantbudget

02141

Gophers, Vervanging gaasbespanning

0

02247

ZM030 - Houtversnipperaar - Schliessing

5.512

02303

Uitbr / verv openbare verlichting '17

1.568

02304

Uitbr / verv openbare verlichting '18 armaturen

-18.635

02340

Weth Smithal, Kozijnen: hout

-3.874

02352

Excelsior, Vervanging lichtmasten

937

02365

Tenniscomplex, Verv asfaltverharding

0

02368

Schuurkerk, Binnenafw: wand, deur en san

-6.535

02406

Meubilair B&W

-25.720

02477

ZB100 - BX-DF-65 - Scania - Haakarm

6.596

02478

ZB088 - BV-VD-16 - Daf - Vuilniswagen

-462

02512

Ind autom.kst, vervanging pc's

-12.264

02538

Vervangen gemalen buitengebied '19

1.865

02543

ZB085 - BZ-SZ-66 - Scania - Vuilniswagen

-4.175

02554

Buitenruimte ivm ombouw Hoekse lijn

54.575

02651

Excelsior, verv kunstgrasmat veld 1

-4.265

02677

Klokkenstoel van het carillon

0

02745

Nieuwbouw basisschool de Kindertuin

-17.080

02749

Nieuwbouw sportzaal Spectrum

-144.366

02750

Inrichting sportzaal Spectrum

-7.626

02778

Vervanging remmingswerken '18

-28.960

02779

Vervanging remmingswerken '19

28.920

02868

Sleepvaartmuseum, verv elek installatie

-25.614

02870

Molen De Hoop, verv koz ramen/deuren

-11.872

02875

Carillon, vergulden cijferplaat klok

213

02889

Koningshof, renovatie interieur

-49.945

02901

Koningshof, verv binnentimmerw/-inricht

-9.230

02930

15007 Rehabilitatie Marelplein (wegen)

63.329

02935

Kademuren Wip

-29.738

02944

15002 Sluispolder West WRM fase 1 (VB)

0

03018

Industrieweg 106, vloerafwerkingen

-9.964

03117

Zwembad Dol-fijn, warmteopwekking

0

03125

Zwembad Dol-fijn, verlichting

-14

03130

Zwembad Dol-fijn, zwembadinstallaties chloortank

-25.500

03210

H&T, trek-auto (2019)

-420

03266

03266 17019 Sluispolder West WRM fase 2A (UV)

316

03270

OV buitenruimte Koningshoek

-21.458

03274

Pilot HNW mobiele apparatuur

-701

03284

Mobiele camera

0

03289

Verbouwing Werkplein SOW

-25.740

03293

Werkplein- mechanische installaties

34.347

03294

Werkplein- meubilair/stoffering

-36.706

03299

Ged.vervanging composietvloer

-2.260

02771

14031 Nwe HWA C Huygensstraat (Ln 40-45)

36.287

03035/03337

16002 Sluispolder West BRM fase 2 (UV)

-75.184

03040/03341

16018 Riool Lavendelstraat (VB)

-287

03061

17001 Rioolvern Binnenstad deel A (UV)

-196.025

03065

17012 Rioolvervanging Lavendelstr (UV)

-37.304

03067

17014 Afkop sch Rioolverv Dennend (UV)

-25.000

03068

17020 Sluispolder West fase 2B BRM (VB)

-2.570

03069

17021 Sluispolder West fase 2B BRM (UV)

-107.398

03070

17022 Sluispolder West fase 2C BRM (VB)

22.546

03071

17024 Afvoerl Mssl-w-K'hoek Haven fase 1

8.062

03074

17041 Rioolverk Dijkpolder Vertowijk

-9.638

03253

18011 Riool Koningshoek deel 2 (UV)

-152.701

03256

18014 HWA Riool Nachtegaallaan (UV)

-166.646

03259

18017 Rehabilitatie Frans Halslaan (VB)

13.248

03260

18018 Rioolverkenning Sluispolder Oost

-9.234

Totaal

-1.026.790

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13