Programma's

Programma 6 Sociaal domein

Programma 6 Sociaal domein

Maassluis is een sociale en rechtvaardige gemeente. We willen daarom zo veel mogelijk inwoners stimuleren om mee te doen. Bij voorkeur via betaald werk, maar wanneer dat niet mogelijk is, via vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering. Het gaat naast werk ook om samen leven en aandacht voor de ‘stille kant van Maassluis’. Gelijke kansen voor iedereen zonder discriminatie, mogelijkheden om mee te kunnen doen en het omzien naar elkaar zien wij als belangrijke kernwaarden voor een stad waar het goed wonen is. Daarbij komt dat in Maassluis mensen met verschillende achtergronden wonen. Maassluis biedt ruimte om van elkaar te verschillen, maar verschillen mogen niet tot verdeeldheid leiden.

€ 41.909.811

44,4 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13