Algemeen

Kerngegevens

Bevolking-leeftijd per 1 januari

2017

2018

2019

0-19 jaar

6.990

6.958

6.989

20-64 jaar

18.234

18.171

18.278

65 jaar en ouder

7.226

7.389

7.501

Totaal

32.450

32.518

32.768

Vrouwen

16.532

16.537

16.691

Mannen

15.918

15.981

16.077

Totaal

32.450

32.518

32.768

Zonder een migratie-achtergrond

23.712

23.646

23.650

Met een migratie-achtergrond

8.738

8.872

9.118

Totaal

32.450

32.518

32.768

Eenpersoonshuishouden

5.015

5.006

5.016

Echtpaar/samenwonend (zonder kinderen)

4.728

4.740

4.724

1-oudergezin

1.119

1.128

1.160

Anders

3.812

3.822

3.856

Huishoudens met een laag inkomen

4.550

4.557

4.576

Totaal

4.550

4.557

4.576

Bijstandsgerechtigden

863

828

733

waarvan IOAW/IOAZ

41

42

44

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

922

924

916

WAZ

11

8

7

Wajong

400

392

389

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.766

1.768

1.763

Leerlingen openbaar basisonderwijs

720

722

738

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

141

64

71

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

837

1.008

919

Jongeren met jeugdhulp < 18 jaar

6,8%

7,2%

7,5%

Woningen per 1 januari (CBS)

14.943

15.058

15.127

Nieuwbouw koop/huur

124

139

168

Overig (CBS)

11

10

-65

Sloop (CBS)

-20

-80

-44

Totaal

15.058

15.127

15.186

Bedrijfsvestigingen (CBS)

2.070

2.525

2.722

Klantenpotentieel lokaal

30.890

30.910

31.140

Klantenpotentieel regionaal

12.520

12.420

12.490

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

165

167

167

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

15.577

15.600

15.650

Oppervlakte wegen in m2

1.343.000

1.351.000

1.355.00

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

112.983

113.000

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35

35

Oeverlengte (in km)

47

50

50

Aantal duikers

67

67

67

Aantal trottoir- en straatkolken

8.879

8.900

9.600

Oppervlakte groen in onderhoud in ha

165

165

165

Aantal bomen

10.900

10.800

11.200

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13