Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt de realisatie van de beleidsvoornemens voor 2019 op het gebied van bedrijfsvoering weergegeven. Naast het hoofdthema organisatieontwikkeling worden de specifieke thema's op het gebied van onder andere personeel, ICT, financiën, juridische zaken en huisvesting geschetst.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13