Paragrafen

Verbonden partijen

Bank Nederlandse Gemeenten

Dashboard:

Algemene kenmerken

Resultaten

Onderwerp

Waar zetten we op in?

Status

Wat is actuele situatie?

Samenwerkingspartners

Motieven/ meerwaarde samenwerking

Aard samenwerking

Website

Gezamenlijke doelen

Wettelijk verplicht?

Portefeuillehouder

Extra lokale doelen

Ambtelijk accounthouder

Governance regime

Proces

Juridische vorm

Procesmijlpaal

Onderwerp

Vertegenwoordigers

Voor de raad

Raads- of collegeregeling

Voor het college

Zeggenschap

Relevante bijeenkomst

Bevoegdheden overgedragen?

Evaluatie en ontwikkelagenda

Belangrijkse aspecten

Status

Wat is de situatie?

Infomomenten raad

Eindoordeel: is er sprake van verlengd of verlegd lokaal bestuur?

Sturingsmomenten raad

Lokale beleidsruimte

Wordt de beoogde meerwaarde van samenwerking gerealiseerd?

Uittredingsmogelijkheden

Worden de lokale doelen van Maassluis gerealiseerd?

Belangrijkheid

Staat de inbreng van de gemeente in verhouding tot het aandeel van anderen?

Voor wie belangrijk?

Worden kansen verzilverd?

Waarom belangrijk?

Worden de risico's beheerst?

Financiële bijdrage

Is de infovoorziening op orde?

Kansen

Zijn er voldoende mogelijkheden voor sturing en controle?

Risico's

Is er sprake van constructief samenspel tussen de partners?

Fin.kengetallen

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Welk spelniveau realiseren we met elkaar? En is dat voldoende?

Eigen vermogen

1-1

31-12

Is de raad actief in sturing en controle? En wordt de raad daartooe in staat gesteld?

Vreemd vermogen

1-1

31-12

Politieke aandachtspunten

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13