Bijlagen

Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2019

Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2019

Nr.

Omschrijving

Berekende Aantallen

Gewicht

Uitkering

 1a

Waarde woningen eigenaren

2.947.000

-0,156900

-462.384

 1b

Waarde niet-woningen gebruikers

2.852.500

-0,126500

-360.841

1c

Waarde niet-woningen eigenaren

25.436.000

-0,100000

-2.543.600

Subtotaal

-3.366.826

1e

OZB waarde niet-woningen

294,7

380,70

112.192

8a

Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

822,67

2.132,68

1.754.485

3a

Eén-ouder-huishoudens

1.160

835,35

969.006

2

Inwoners

32.768

160,07

5.245.174

5

Inwoners: ouderen boven 64 jaar

7.501

100,55

754.226

5a

Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

2.248

26,44

59.437

7

Lage inkomens

4.576

30,59

139.980

7c-2

Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

3.059

686,83

2.100.670

12

Minderheden

4.990

321,78

1.605.682

11a

Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.309,7

85,82

198.216

3b

Huishoudens

15.077

90,53

1.364.921

3c

Eenpersoonshuishoudens

5.016,00

51,24

257.020

8b

Loonkostensubsidie

19

1.941,10

36.881

4a

Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

6.263

731,61

4.582.073

7g-2

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

1.002

245,66

246.171

7h-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

9.887

-125,25

-1.238.287

7i-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

2.235,7

-490,17

-1.095.883

3h

Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

210,59

3.616,63

761.643

3g

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

462

1.279,81

591.272

8c-2

Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

306

659,95

202.165

8d

Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

233

1.748,26

406.762

11b-2

Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.487

1.076,99

1.601.484

11c-2

Wajong

386

858,71

331.462

3i-2

Medicijngebruik met drempel

5.766,8400

370,01

2.133.788

8e

Re-integratie klassiek

2,29000

334.628,82

765.296

4b

Inwoners jonger dan 65 jaar

25.267

4,03

101.826

5b

Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

4.476,00

0,18

806

5c

Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

777

0,18

140

3d

Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

974,00

15,69

15.282

3e

Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

761,00

62,77

47.768

3f

Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

400,00

109,82

43.928

7d-2

Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

563,33

122,86

69.211

0,07

Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

324,49

491,05

159.342

7f-2

Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

116

858,18

99.282

7j-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

1.289

112,06

144.420

7k-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

742

448,31

332.812

7l-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

265

784,53

207.643

3j

Bedden

27.556

0,81

22.320

13

Klantenpotentieel lokaal

31.140

45,97

1.431.506

14

Klantenpotentieel regionaal

12.490

23,54

294.015

15e

Leerlingen VO

732

370,5

271.206

15d

Leerlingen (V)SO

141

230,78

32.443

15j

Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

141

-1.632,89

-230.237

15k

Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

140

-2.563,65

-358.911

38

Bedrijfsvestigingen

2.722

75,58

205.729

30

Historische woningen in bewoonde kernen

2.422

85,74

207.662

29

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.422

31,5

76.293

27a

Oppervlak historische kernen basisbedrag

14

3.222,18

45.111

28

Historische waterweg

3.750

15,58

58.425

31a

ISV (a) stadsvernieuwing

0

6.133.771,60

3.048

31b

ISV (b) herstructurering

0

3.764.536,49

8.472

36

Kernen

1

9.070,21

9.070

37

Kernen * bodemfactor buitengebied

1

14.877,08

18.150

36a

Kernen met 500 of meer adressen

1

60.233,38

60.233

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

675

11,72

7.906

35a

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

42.479

5,82

247.229

32b-2

Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

30.062

58,58

1.761.013

23

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

4

1524,9

5.581

22

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

135

3089,24

417.542

21

Oppervlakte bebouwing

111

595,42

66.092

23a

Oppervlakte bebouwing buitengebied

3

1936,54

5.810

22a

Oppervlakte bebouwing woonkern

109

2302,4

250.962

19

Oppervlakte binnenwater

167

38,02

6.349

16

Oppervlakte land

845

41,18

34.797

18

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

1.048

26,89

28.175

24b-2

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

15.175

57,54

873.170

25b-2

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

18.817

50,79

955.715

39

Vast bedrag

1

249784,9

249.785

Uitkeringsfactor

1,537

Subtotaal

49.449.830

56d

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-63.784

56b

Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-8.467

61

Suppletieregeling OZB

925

135

Suppletie-uitkering Bommenregeling

102.971

56e

Suppletie-uitkering Jeugdzorg

-20.396

71

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

89.422

170

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

22.862

103

Gezond in de stad (DU)

66.300

205

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

50.213

208

Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

3.800

215

Bonus beschut Werken (DU)

12.000

223

Armoedebestrijding kinderen (DU)

208.552

262

Schulden en armoede (DU)

27.516

266

Maatschappelijke begeleiding (DU)

40.290

320

Verhoging taalniveau statushouders (DU)

37.853

359

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (DU)

202.101

360

Klimaatmiddelen Wijkaanpak (DU)

9.997

361

Klimaatmiddelen Energieloketten (DU)

25.000

Subtotaal

807.155

Algemene uitkering 2019

46.890.159

260

Participatie (IU)

4.370.322

261

Voogdij/18+ (IU)

1.162.901

Integratie-uitkering Sociaal domein

Subtotaal

5.533.223

Totaal Gemeentefonds 2019

Totaal

52.423.382

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13