Bijlagen

Reserves

Algemene reserve

Naam reserve

Algemene reserve

Soort reserve

Saldireserve

Nummer

80100

Doel

Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen).

Startdatum

Einddatum

niet van toepassing

Bestedingsplan

-

Voeding van de reserve

De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.

Wordt rente toegevoegd?

Met ingang van 2019 wordt er geen rente meer toegevoegd aan de algemene reserve.

Gewenste omvang

De hoogte van de reserve moet voldoende zijn om risico's op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%.

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

24.603

Storting:

Resultaatbestemming 2018, storting ter dekking kapitaallasten Marelplein

650

Storting budget investeringen maatschappelijk nut

800

Overheveling reserve wegen

1.110

Onttrekking:

Resultaatbestemming 2018, onttrekking negatief resultaat na bestemming

-425

Onttrekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut

-12

Voorfinanciering reorganisatie Stadsbedrijf

-15

Boekwaarde per 31 december 2019

26.711

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13