Bijlagen

Overzicht moties raad

Overzicht moties raad

De tabel geeft aan welke moties er in 2019 zijn afgedaan. Naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie (RKC) heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als moties als afgedaan worden beschouwd. Dit is gebeurd in de eerste en tweede bestuursrapportage.

Niet in deze tabel opgenomen moties zijn nog in uitvoering.

Onderwerp

Datum

Wijze van afhandeling

Afdoeningstermijn in motie

(Gewijzigde)
planning

Motie 6 Ontsluiting De Kade

10-6-2014

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-9-2018

Motie 20 Ontspannen samenleven

11-11-2015

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-3-2016

1-3-2019

Motie 3 iedereen telt mee in Maassluis

9-11-2016

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-3-2017

1-3-2019

Motie 14 inzet op een sterke Maassluise samenleving

9-11-2016

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

31-3-2017

1-3-2019

Motie 15 Maassluis Appt

9-11-2016

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-5-2017

1-7-2019

Motie 18 inzet op integratie

9-11-2016

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-7-2017

1-3-2019

Motie 28 verbeteren omgeving Cultuuracademie Spechtstraat

9-11-2016

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-7-2017

1-2-2020

Motie 2 Begraafplaatsen

8-11-2017

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-1-2018

1-2-2019

Motie 10 Zonneparken

8-11-2017

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-5-2018

1-4-2019

Motie 13 Gratis huiswerkbegeleiding in kaart

8-11-2017

Raadsbesluit 17-12-2019

1-4-2018

1-1-2020

Motie 17 afspiegeling van de samenleving

8-11-2017

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

Motie 18 Arbeidsparticipatie sportverenigingen

8-11-2017

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-5-2018

Motie Maatwerk door logopedie

31-10-2018

Raadsbesluit 17-12-2019

Motie 5 doorontwikkeling Sociaal Domein

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-7-2019

Motie 8 Uitstraling binnenstad

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

Motie 12 Duurzaamheid 2.0

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-3-2019

1-9-2019

Motie 15 Binnenstedelijk bouwen heeft de voorkeur

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-7-2019

Motie 27 Buurt-flits-service

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-3-2019

1-5-2019

Motie 28 Voetgangersoversteekplaatsen

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-4-2019

Motie 31 Toegankelijkheid evenementen voor inwoners met een beperking

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-7-2019

Motie 32 Minimale voorzieningen voor inwoners in nood

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-6-2019

Motie 34 Trekschuit den eersten Snik

7-11-2018

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

Motie 36 Bestrijding eenzaamheid en inzet levensbegeleiding

7-11-2018

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-5-2019

Motie 38 Stijging kosten jeugdhulp

7-11-2018

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

1-2-2019

Motie Hoekse Lijn

20-11-2018

Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2019

Motie APV in gewone taal

9-4-2019

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

1-7-2019

Motie 5 Tekorten meicirculaire

3-7-2019

Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13