Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsuitgangspunten

Wanneer de gemeente Maassluis een samenwerking aangaat in een verbonden partij is het uitgangspunt dat bij samenwerking in verbonden partij er altijd sprake dient te zijn van het dienen van het publiek belang of het uitvoeren van een (wettelijke) taak, passend binnen de doelstellingen van de programma’s van de programmabegroting. Hierbij wordt de voorkeur uitgesproken voor publiekrechtelijke samenwerking (‘ja mits’). De gemeente is terughoudend als het gaat om deelname in een private samenwerkingsvorm (‘nee tenzij’).
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Samenwerkingswijzer Maassluis en dan specifiek het onderdeel strategie en alliantiemanagement.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13