Paragrafen

Verbonden partijen

Administratiekantoor DataLand

Dashboard:

Administratiekantoor Dataland

Algemene kenmerken

Resultaten

Onderwerp

Landelijke voorziening vastgoedgegevens

Waar zetten we op in?

Status

Wat is actuele situatie?

Samenwerkingspartners

Maassluis, deelnemende gemeenten (98%), CBS, VNG en Dataland B.V.

Motieven/ meerwaarde samenwerking

Bundelen vastgoedgegevensRetour-levering via KNOOP met gegevens NHR

WOZ-bestand  geleverd

Aard samenwerking

Beschikbaar maken van vastgoedgegevens t.b.v. afnemers

Website

www.dataland.nl

Gezamenlijke doelen

Wettelijk verplicht?

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Portefeuillehouder

Sjef Evers

Extra lokale doelen

Ambtelijk accounthouder

Sylvia Brons

Geen

n.v.t.

Governance regime

Proces

Juridische vorm

Stichting

Procesmijlpaal

Onderwerp

Vertegenwoordigers

Geen in DB

Voor de raad

Certificaathoudersvergadering (jaarlijks)

Raads- of collegeregeling

Raadsregeling

Voor het college

Certificaathoudersvergadering (jaarlijks)

Zeggenschap

16.000 aandelen

Relevante bijeenkomst

Bevoegdheden overgedragen?

N.v.t.

Evaluatie en ontwikkelagenda

Belangrijkse aspecten

Status

Wat is de situatie?

Infomomenten raad

Begroting (najaar) en rekening (voorjaar)

Eindoordeel: is er sprake van verlengd of verlegd lokaal bestuur?

n.v.t.

Sturingsmomenten raad

Certificaathoudersvergadering jaarlijks

Lokale beleidsruimte

Geen

Wordt de beoogde meerwaarde van samenwerking gerealiseerd?

Uittredingsmogelijkheden

1 maand opzegtermijn

Worden de lokale doelen van Maassluis gerealiseerd?

Belangrijkheid

Staat de inbreng van de gemeente in verhouding tot het aandeel van anderen?

Voor wie belangrijk?

Afnemers, zoals veiligheidsregio's, provincies, notarissen en verzekeraars

Worden kansen verzilverd?

n.v.t.

Waarom belangrijk?

Juiste en correcte vastgoedgegevens

Worden de risico's beheerst?

Financiële bijdrage

Is de infovoorziening op orde?

Kansen

€ 1.600,- aan certificaten van aandelen

Zijn er voldoende mogelijkheden voor sturing en controle?

Risico's

geen risico's te melden

Is er sprake van constructief samenspel tussen de partners?

Fin.kengetallen

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Welk spelniveau realiseren we met elkaar? En is dat voldoende?

n.v.t.

Eigen vermogen

1-1

112

31-12

Is de raad actief in sturing en controle? En wordt de raad daartooe in staat gesteld?

Vreemd vermogen

1-1

463

31-12

Politieke aandachtspunten

Geen

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13