Bijlagen

Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie

Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie

Naar aanleiding van het rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als aanbevelingen van de RKC als afgedaan worden beschouwd.
Er zijn in 2019 geen aanbevelingen van de RKC afgedaan.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13