Paragrafen

Verbonden partijen

Indexering (grote gemeenschappelijke regelingen)

Jaarlijks stelt de werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen het indexeringspercentage vast, waarmee de regiobrede gemeenschappelijke regelingen bij het samenstellen van hun begroting voor wat betreft het bestaande beleid, rekening moeten houden. Voor het jaar 2019 is het cijfer begin 2018 aan de gemeenschappelijke regelingen doorgegeven; het indexeringspercentage bedroeg +2,6%. Begin 2019 is het indexeringspercentage met betrekking tot de begroting 2020 verstrekt; dit bedraagt +3,4%.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13