Paragrafen

Bedrijfsvoering

Communicatie

In het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt het belang van goede, snelle en heldere communicatie met de bewoners van de stad extra onderschreven. Communicatie heeft een prominente rol in de relatie tussen gemeente en inwoners. Daarom is er veel communicatie via tal van kanalen; via de website, de gemeentelijke informatiepagina in De Schakel en sociale media over onder meer activiteiten, evenementen, projecten, beleid en participatietrajecten met inwoners. Tijdens tal van bewonersbijeenkomsten krijgen inwoners de kans mee te praten en mee te denken over projecten in de stad.
Communicatie speelt een steeds grotere rol in de dialoog met de inwoners. Om beter te kunnen communiceren hebben veel medewerkers de training Factor C, omgevingsbewust werken gevolgd. Die methode krijgt een vervolg in een aangepast communicatiebeleidsplan. De gemeente wil iedereen zo goed mogelijk informeren over wat er allemaal gebeurt in de stad. Dat doen wij dor ons te richten op de leefwereld van de Maassluizers en te communiceren op een respectvolle en begrijpelijke manier.

Het gebied van communicatie is breed en veelzijdig. Niet alleen informeren wij de inwoners van Maassluis en proberen wij de dialoog met de stad te stimuleren; wij zorgen ook voor goede interne communicatie. Communicatiemedewerkers van de gemeente halen de buitenwereld naar binnen, doen hun best te weten wat er in Maassluis leeft en houden daar rekening mee bij de boodschap die de gemeente naar buiten brengt.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13