Paragrafen

Bedrijfsvoering

ICT

In 2018 is het beleid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) vastgesteld. Dit beleid richt zich op het effectief en efficiënt faciliteren van de huidige en toekomstige dienstverlening en de bedrijfsvoering. Hierbij is locatie onafhankelijk kunnen beschikken over ICT-functies en de benodigde gegevens een belangrijke voorwaarde. In 2019 zijn de meeste computers vervangen door laptops. Inmiddels kunnen de ICT-diensten via het internet gebruikt worden. Tevens is Office365 verder uitgerold en zijn er extra beveiligingsmaatregelen genomen om veiliger via het internet te kunnen werken.

Daarnaast is de gemeentelijke netwerkinfrastructuur (zowel wifi als internettoegang) in 2019 vervangen. Zo is het wifi-netwerk opgewaardeerd om de toenemende aantal mobiele apparaten te kunnen bedienen.

Het Document beheersysteem (DMS), waarin vrijwel alle gemeentelijke processen zijn gekoppeld, is technisch ingericht en uitgerold. In 2019 is het nieuwe zaaksysteem in gebruik genomen, zodat inwoners en bedrijven nog beter kunnen worden bediend.

Eind 2019 is een nieuw geografisch informatiesysteem in gebruik genomen, waarmee de ambtelijke organisatie eenvoudig over informatie uit allerlei basisregistraties kan beschikken. In de nabije toekomst zal een publieke versie beschikbaar worden gesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13