Programma 6 Sociaal domein

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

We hebben ons ervoor ingezet dat de inwoners die daadwerkelijk hulp nodig hebben en dit niet vanuit hun eigen netwerk kunnen organiseren deze hulp ook kunnen krijgen. Veel inwoners hebben in 2019 ondersteuning gekregen, soms lichte ondersteuning vanuit het wijkteam soms zwaardere geïndiceerde ondersteuning.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13