Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Actieplan Spelen

75

0

75

0

75

Beschoeiing

41

0

41

0

41

Carillon

66

66

0

0

0

Cultuurgebouwen

82

32

50

-32

18

Historische gebouwen

15

3

12

-12

0

Multifunctionele accommodaties

169

9

160

-59

101

Recreatie

84

0

84

0

84

Sporthallen en gymlokalen

597

169

427

-156

272

Sportvelden- en complexen

1.528

562

966

-3

963

Voertuigen en machines

216

36

180

6

185

Zwembad

145

115

29

-26

4

Totaal

3.017

993

2.025

-282

1.742

Toelichting

Actieplan Spelen
De voorbereidingen zijn opgestart vanuit het regulier beschikbare budget. De uitvoeringskosten in 2020 worden op dit krediet geboekt, daarom nemen we dit bedrag mee naar 2020.

Recreatie (Camperplaatsen)
De investeringen ten behoeve van de camperplaatsen zijn nog niet uitgevoerd. Met de ontwikkelaar van het project De Kade zijn overleggen gaande over de inrichting van de camperplaatsen op de locatie direct grenzend aan de woningbouwlocatie. Dit overleg is in een afrondende fase. De procedure voor de aanleg van de extra voorzieningen voor de camperplaatsen wordt binnenkort hervat en waarschijnlijk in 2020 afgerond.

Sporthallen en gymlokalen
Er stond begin dit jaar nog een bedrag nog open voor de afwikkeling van de laatste termijnbedragen en kosten rondom de nieuwe sportzaal De Kindertuin. Nu die allemaal in 2019 zijn verwerkt, kan het krediet worden afgesloten en het restant worden afgeraamd.
De voorbereiding voor de geraamde investeringen in de Wethouder Smithal zijn in 2019 opgestart. De uitvoering van het werk is ook al ingepland (voor/in 2020), vandaar dat dit bedrag mee gaat naar 2020.
Er is een voorbereidingskrediet voor de sportzaal aan de Sportlaan beschikbaar gesteld. Het bedrag voor 2019 behoefde nog niet helemaal aangesproken te worden, vandaar dat het nog openstaande saldo door geschoven wordt naar 2020.

Sportvelden en -complexen
Aan een aantal sportverenigingen is de afgelopen tijd/jaren al een kleedkamersubsidie toegekend op basis van ingediende aanvragen. Voor de komende jaren worden meer aanvragen verwacht, vandaar dat de geraamde bedragen voor nog niet toegekende kleedkamersubsidies naar 2020 (en verder) worden doorgeschoven.
Op een reeds toegekende kleedkamersubsidie is in 2019 een voorschotbedrag verstrekt. Het bedrag dat nog resteert, staat open en wordt doorgeschoven naar 2020.

Voertuigen en machines
Eind 2019 heeft de aanbesteding van de lichte bedrijfsvoertuigen plaatsgevonden. inmiddels heeft ook de gunning plaatsgevonden en worden de eerste leveringen in 2020 verwacht. De kredieten die hiervoor beschikbaar zijn, worden daarom meegenomen naar 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13