Programma 6 Sociaal domein

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P6 Sociaal domein

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Industrieweg

25

15

10

-10

0

Totaal

25

15

10

-10

0

Toelichting

Industrieweg
In 2019 is het tapijt in het pand aan de Industrieweg gedeeltelijk vervangen. Het resterende bedrag wordt afgeraamd.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13