Programma 6 Sociaal domein

Speerpunten

Verbonden partijen

Stroomopwaarts levert een belangrijke bijdrage aan het Sociaal Domein. Zij rapporteert ook afzonderlijk vanuit haar organisatie in eigen jaarrekening, 4- en 8-maandelijkse rapportages en begroting.

Stroomopwaarts
De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13