Programma 6 Sociaal domein

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

We hebben ons ingezet voor meer inclusieve samenleving met krachtige wijken en buurten. Een samenleving waarin iedereen er toe doet en inwoners elkaar helpen als dat nodig is. Dit is een continu proces. Samen met maatschappelijke partners, lokaal betrokken ondernemers, verenigingen en vrijwilligersorganisaties en (groepen) inwoners maken we concrete stappen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13