Paragrafen

Lokale heffingen

Overzicht gerealiseerde inkomsten

(bedragen x € 1.000,-)

Opbrengst lokale heffingen

Begroting

Rekening

OZB eigenaren

5.486

5.641

5.487

5.651

OZB gebruikers

746

785

750

794

Reinigingsheffingen

4.367

4.850

4.411

4.846

Rioolheffing

2.716

2.714

2.725

2.725

Precariobelasting

325

337

334

337

Totaal

13.640

14.327

13.707

14.353

Kosten lokale heffingen:

Kwijtschelding belastingen

315

322

325

332

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13