Paragrafen

Lokale heffingen

Lastenontwikkeling inwoners

In de onderstaande tabel is weergegeven wat een gemiddelde eigenaar en een gemiddelde huurder op jaarbasis aan gemeentelijke lasten (indicatief) betalen. Er is daarbij uitgegaan van een meerpersoonshuishouden. Hierbij dient benadrukt te worden dat het hier gaat om de statistische begrippen ‘gemiddelde eigenaar’ en ‘gemiddelde huurder’. Voor individuele eigenaren/huurders kan de feitelijke lastenontwikkeling anders zijn dan hieronder is vermeld, afhankelijk van enerzijds de economische waarde van de betreffende woning en anderzijds of er sprake is van kwijtschelding.

Verder zal de feitelijke lastenontwikkeling uiteraard afhankelijk zijn van de waardeontwikkeling van individuele woningen. De lasten van woningeigenaren met een meer dan gemiddelde stijging (c.q. minder dan gemiddelde daling) van de WOZ-waarde van hun woning zijn meer dan gemiddeld gestegen (c.q. gedaald).

2018

2019

verschil tarief

procentueel verschil

2018-2019

tarief

Eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde

OZB

€ 268,22

€ 276,04

€ 7,82

2,92%

Afvalstoffenheffing

€ 321,00

€ 350,40

€ 29,40

9,16%

Rioolheffing

€ 174,00

€ 174,00

€ 0,00

0,00%

Totaal

€ 763,22

€ 800,44

€ 37,22

4,88%

Huurder

Afvalstoffenheffing

€ 321,00

€ 350,40

€ 29,40

9,16%

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13