Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Speerpunten

Verbonden partijen

GGD
De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam‐Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkómen. Er wordt infectieziektebestrijding geboden, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht op de kinderopvang. Dit betreffen de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van volksgezondheidszorg.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13