Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

Energietransitie
Er is meer duurzame energie opgewekt in Maassluis.

De uitgangspunten voor de Regionale Energie Strategie, onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord, zijn vastgesteld in MRDH verband.

Inwoners zijn bewuster gemaakt van de voordelen van isolatie. Door problemen bij de uitvoerder DCMR zijn er in 2019 nog geen duurzaamheidsleningen verstrekt.

Duurzaamheidscentrum
Een kleine 2.000 kinderen zijn natuur- en milieubewuster gemaakt door het volgen van lessen, gegeven in het Duurzaamheidscentrum. De Kindertuin is aan de slag gegaan met het programma afvalvrije scholen, wat de gemeente faciliteert.

Geluidshinder
In 2019 is er nog geen optie uit het traject voor de bestaande geluidswal bij de Kastanjedal en Doornenbuurt gekomen die voor alle partijen de gewenste uitkomst biedt.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13