Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

Gezond In De Stad (GIDS) programma gerichte preventie
In 2019 is met diverse partners ingezet op de preventie van eenzaamheid, overgewicht en psychosociale problematiek door het uitvoeren van diverse projecten. Doel was om gezondheid en ontmoeting te stimuleren bij diverse groepen Maassluizers.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg is de eerste schakel in de keten van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. Deze taken worden uitgevoerd door het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Een goede aansluiting met het onderwijs, Vraagraak en de ketenpartners is essentieel om de kerntaken uit te voeren. Daarnaast voert het CJG het rijksvaccinatieprogramma uit. Ook in 2019 heeft het CJG gewerkt aan meer maatwerk voor onze inwoners door ontwikkeling van het programma CJG Next.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13