Bijlagen

Voorzieningen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Naam

Voorziening onderhoud gebouwen

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90124

Doel

Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen. De voorziening dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud. De onderhoudskosten voor de volgende panden worden uit de voorziening bekostigd: Stadhuis, Gemeentewerf, Industrieweg, Startpunt, Steendijkpoldercomplex, Olympiahal, Wethouder Smithal, Gymzaal Haydnlaan, Zwembad Dol-fijn, Burg. Wesselinkstraat, In Blik, Theater Koningshof, Bibliotheek, Schuurkerk, Museum Maassluis, Nationaal Sleepvaartmuseum, Douanehuisje, Kunst- en cultuuracademie, Rijwielstalling station, Bekkerslaan 1b en Molen de Hoop.

Startdatum

2018

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

MOP's

Voeding van de voorziening

Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De voorziening is gevormd uit de saldi van de reserves onderhoud gemeentelijke gebouwen, reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex en de reserve onderhoud binnensportaccommodaties.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

2.064

Storting:

Storting t.l.v. exploitatie

169

Onttrekking:

Onderhoudsuitgaven

-324

Boekwaarde per 31 december 2019

1.910

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13