Bijlagen

Voorzieningen

Voorziening oud werknemers

Naam

Voorziening oud werknemers

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90102

Doel

Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de verplichtingen ten aanzien van oud werknemers

Startdatum

2004

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

(Bovenwettelijke) WW-verplichting en outplacement

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

36

Storting:

Storting suppletiebijdrage

Onttrekking:

Uitkeringen

-20

Boekwaarde per 31 december 2019

17

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13