Bijlagen

Voorzieningen

Voorziening riolering

Naam

Voorziening riolering

Soort voorziening

Voorziening door derden beklemde middelen

Nummer

90121

Doel

Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, de rioolheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

Startdatum

2014

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Gemeentelijk Rioleringsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten riolering

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

1.191

Storting:

Egalisatie rioolexploitatie

5

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2019

1.197

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13