Bijlagen

Voorzieningen

Voorziening parkeerfonds 2006

Naam

Voorziening parkeerfonds

Soort voorziening

Voorziening door derden beklemde middelen

Nummer

90118

Doel

Het beschikken over middelen om parkeerplaatsen aan te leggen in de omgeving van een bouwproject, waarbij in de directe omgeving geen (extra) parkeerplaatsen conform de parkeernorm kunnen worden gerealiseerd.

Startdatum

2006

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Realiseren parkeerplaatsen binnen tien jaar anders terugbetalingsverplichting met rente

Voeding van de voorziening

Storting door aanvragers van een bouwvergunning, waarbij in de nabijheid van het bouwproject geen of niet voldoende parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd.

Wordt rente toegevoegd?

Ja (wettelijke rente)

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

137

Storting:

Toevoegen rente eigen vermogen

12

10 extra parkeerplaatsen Moskee

50

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2019

199

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13