Bijlagen

Voorzieningen

Voorziening particuliere graven

Naam

Voorziening begraven

Soort voorziening

Voorziening ter egalisatie kosten begraven

Nummer

90123

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten gedenkstenen en graven

Startdatum

2017

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Heffingen in verband met uitgifte van particuliere graven

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

539

Storting:

-

Onttrekking:

Egalisatie kosten begraven

-71

Boekwaarde per 31 december 2019

468

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13