Bijlagen

Voorzieningen

Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

Naam

Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

Soort voorziening

Voorziening door derden beklemde middelen

Nummer

90107

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit eventuele toekomstige bodemsanering van overgedragen gronden

Startdatum

1995

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Mogelijke verplichte sanering van deze gronden

Voeding van de voorziening

Bodemsanering Nieuwe Kerkstraat/Lange Boonestraat jaarlijkse storting € 233 (jaarlijks aangepast aan CBS prijsindexcijfer gezinsconsumptie)

Wordt rente toegevoegd?

Ja

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

52

Storting:

Toevoegen rente eigen vermogen en storting

1

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2019

54

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13