Bijlagen

Reserves

Reserve premie WW

Naam reserve

Reserve premie Werkloosheidswet (WW)

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80156

Doel

Reserveren van middelen voor toekomstige risico's

Startdatum

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Deel resultaat Jaarrekening 2018

Wordt rente toegevoegd?

Gewenste omvang

Plafond

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

0

Storting:

Resultaatbestemming rekening 2018: Reservering premie WW

10

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2019

10

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13