Bijlagen

Reserves

Reserve exploitatie Grondbedrijf

Naam reserve

Reserve exploitatie Grondbedrijf

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80132

Doel

Reserveren van middelen voor toekomstige risico's

Startdatum

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

(Tussentijdse) winsten op grondexploitaties

Wordt rente toegevoegd?

Gewenste omvang

Plafond

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

0

Storting:

Winstneming de Dijk

216

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2019

216

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13