Bijlagen

Reserves

Reserve Wmo en Jeugd

Naam reserve

Reserve Wmo en Jeugd

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80121

Doel

Egaliseren van fluctuaties in exploitatie van Wmo en Jeugd

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Bestedingsplan Wmo

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten Wmo en Jeugd

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

€ 1.250.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

950

Storting:

overschot GIDS-middelen

24

overschot armoede WMO/jeugd

38

Onttrekking:

Overschot 2017 inzetten voor 2019

-65

Uitvoeren motie en rekenkameronderzoek jeugdhulp

-56

Tekort Wmo

-171

Tekort lokale jeugdhulp

-158

Boekwaarde per 31 december 2019

561

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13