Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kaderstellende documenten
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende bestaande beleidsplannen (kaders), beheerplannen en onderhoudsplannen die op dit moment worden gebruikt voor het bepalen en prioriteren van het onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Kaders

Onderwerp

Looptijd

Door de raad vastgesteld in

Ruimtelijke structuurvisie

2011-2025

2012

Wegenstructuurvisie

2010-2025

2010

Visie openbare ruimte

2015-2030

2015

Duurzaamheidsvisie

2012-2015

2012

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) *

2014-2018

2015

Nota onderhoud

-

2007

Actieplan spelen Maassluis

2018-2028

2018 (college)

* In 2019 is een nieuw GRP opgesteld, welke in 2020 is vastgesteld.

Beheerplannen

Onderwerp

Looptijd

Door de raad vastgesteld in

Beheerplan Wegen

2017-2021

2017

Beheerplan Speelruimte

2015-2016

2015

Beheerplan Sterrenbos

2013-2021

2013

Beheerplan Kademuren

2013-2017

2013

Beheerplan Bruggen en onderdoorgangen

2015-2019

2015

Beheerplan Begraafplaatsen

2014-2024

2014

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen

2017-2021

2017

Beheerplan Openbare verlichting

2018-2022

2018

Beheerplan Groen en binnenwater

2020-2024

* In 2020 zal een nieuw Beheerplan Kunstwerken (Bruggen en Kademuren) worden opgesteld

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13