Programma 4 Onderwijs

Speerpunten

Verbonden partijen

Regionaal Bureau Leerplicht
Door de samenwerking van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het regionaal bureau leerplicht (Leerrecht) wordt de kwaliteit, continuïteit, eenduidigheid en efficiency gewaarborgd van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de Leerplichtwet en de aanpak voortijdig schoolverlaten.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13