Programma 4 Onderwijs

Speerpunten

Subsidies

Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe hebben we dit doel behaald?

Realisatie 2019

Samenhang talentontwikkeling en dat ieder kind mee mag blijven doen

Om voortijdig schooluitval te bestrijden zijn jongeren(16-23 jaar) begeleid  om te komen tot een startkwalificatie (Steunpunt Onderwijs).

38.657

Doorontwikkeling, intensivering en vergroten bereik onderwijsachterstanden

Om ontwikkelings- en/of leer- en taalachterstanden te voorkomen zijn subsidies verstrekt voor Voor- en Vroegschoolse educatie en peuteropvang.

1.046.862

Doorontwikkeling techniek

Er is geen subsidie verleend omdat de aangepaste doelstellingen van de uitvoerende organisatie niet meer aansloten bij de gemeentelijke doelstellingen.

Activiteiten

Instelling

Realisatie 2019

Bestrijden van voortijdig schooluitval zodat jongeren een startkwalificatie halen

St. Zorg

38.657

VVE/peuteropvang

St Un1ek Opvang, St Wijzer, Chr. Kinderopvang Tik Tak, Tin Tin

778.392

Schakelklassen COM

St. Un1ek Onderwijs

202.500

Coördinatie, monitoring, toeleiding en volgen doelgroep kinderen

St. Aanzet

65.970

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13