Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Overzicht van mijlpalen per project (bron: Meerjarenprogramma Gebiedsprojecten 2019)

Het Balkon
Oplevering 61 appartementen (derde toren)         gerealiseerd
Oplevering 12 Hofwoningen               gerealiseerd
Start verkoop ca. 76 appartementen (vierde toren)         gerealiseerd
Start verkoop 28 Hof- en Laanwoningen            gerealiseerd
Start bouw 9 Boulevardwoningen               gerealiseerd
Oplevering eerste boegdeel (onderdeel Waterwegboulevard)   gerealiseerd
Start bouw ca. 76 appartementen (4e toren)          2020
Oplevering langzame verkeersverbinding            2020

De Dijk
Verkoop 11.000 m2 bedrijfkavel               gerealiseerd

Kapelpolder - Dirkzwagerstraat
Start bouwrijpmaken                  gerealiseerd
Oplevering bouwrijpe grond en overdracht aan Maasdelta      gerealiseerd
Start bouw 27 sociale huurwoningen             gerealiseerd
Oplevering 27 sociale huurwoningen             2020
Oplevering woonrijp maken               2020

Noorddijk-Geerkade
Start verkoop (bij onherroepelijke omgevingsvergunning)      gerealiseerd
Start bouw (bij voldoende voorverkoop)            2020

Spectrum Fenacoliulaan
Start verkoop                     gerealiseerd
Sluiten grondverkoopovereenkomst met nieuwe bewoners      2020

Spechtstraat
Besluitvorming Projectplan (projectbesluit)         gerealiseerd
Start participatietraject                  gerealiseerd
Start RO procedure                  2020

Burgemeesterswijk
Start verkoop Loofmeesters 5 ca. 30 woningen         gerealiseerd
Start bouw Loofmeesters 5 ca. 30 woningen         gerealiseerd
Visie fase 3b Burg. Zaneveldstraat e.o.            2020

Dijkpolder - Wilgenrijk
Start bouw eerste woningen deelplan “Buitengoed”               gerealiseerd
Oplevering 16 woningen deelplan “Kompas”                  gerealiseerd
Vaststellen voorlopig ontwerp Parkwal                     2020
Opwaardering bestaande brug nabij Weverskade 86 (via Uitvoeringsplan Buitenruimte)   2020
Start bouw 12 woningen deelplan “Uitzicht”                  plan geannuleerd

Sluispolder-West
Oplevering deelplan 2 Da Costaplein            gerealiseerd
Oplevering deelplan 2 Bilderdijklaan             gerealiseerd
Start bouw deelplan 3 P.C. Hooftlaan             gerealiseerd

Vlietlocatie
Grondverkoop en realisatieovereenkomst met ABB      2020
Formeel sloopbesluit Maasdelta               2020
Vaststelling bestemmingsplan               2020

Lidl - Steendijkpolder
Oplevering nieuwbouw                  gerealiseerd
Oplevering buitenruimte                  gerealiseerd

De Kade
Start sanering en bouwrijpmaken               gerealiseerd
Start verkoop fase 1 (oostzijde)               gerealiseerd
Start bouw fase 1 (oostzijde)               2020

Albedalocatie
Samenwerkingsovereenkomst met Maasdelta en St. Franciscusziekenhuis      gerealiseerd
Anterieure overeenkomst met Maasdelta                  2020

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13