Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

Er is een grote behoefte aan woningen voor alle inkomensgroepen en in het bijzonder voor ouderen, starters en mensen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. We zijn in gesprek met ontwikkelaars, bouwers en corporaties en andere partijen om de bouw van woningen waar mogelijk te versnellen, doorstroming te bevorderen en er voor zorg te dragen dat ook op termijn ten minste 33% van de woningvoorraad sociale huur is. Er zijn 219 nieuwe woningen opgeleverd; dit is het hoogste aantal sinds 2010.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13