Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Proactieve communicatie
In het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt het belang van goede, snelle en heldere communicatie met de bewoners van de stad extra onderschreven. Communicatie heeft een prominente rol in de relatie tussen gemeente en inwoners. Daarom is er veel communicatie via tal van kanalen: via de website, de gemeentelijke informatiepagina in De Schakel, intranet en sociale media over onder meer activiteiten, evenementen, projecten en participatietrajecten met inwoners.
Communicatie speelt een steeds grotere rol in de dialoog met de inwoners. Om beter te kunnen communiceren hebben veel medewerkers de training 'Factor C, omgevingsbewust werken' gevolgd. Die methode krijgt een vervolg in een aangepast communicatiebeleidsplan.

Passend bij de ‘nieuwe manier van werken en de nieuwe vorm van samenwerking tussen de samenleving en de gemeente’ is, dat er vanuit de gemeente verschillende avonden zijn georganiseerd om inwoners, organisaties en bedrijven echt bij verschillende thema’s te betrekken, inbreng te hebben en met elkaar in gesprek te gaan. Bij het organiseren en het uitvoeren van deze bijeenkomsten is regelmatig gebruik gemaakt van interne facilitators, ambtenaren van onze gemeente die zijn opgeleid om bijeenkomsten te begeleiden en discussies aan de tafels te vergemakkelijken. Enkele voorbeelden van deze bijeenkomsten zijn: Armoedebestrijding, met vele maatschappelijke instellingen, de Ontwikkeling van de Vlietlocatie, voor ondernemers in de Binnenstad, en de Woonvoorzieningen voor ouderen.

Partnersteden

De gemeente Maassluis onderhoudt contacten met drie steden in het buitenland. Deze partnersteden zijn Hatvan in Hongarije, Kézdivásárhely in Roemenië en Beregszász in Oekraïne. De contacten ontstonden in het begin van de jaren 90.
De belangrijkste doelstelling van de stedenbanden is het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van democratie. Ook het kweken van interesse voor elkaars cultuur, en het bevorderen van contacten tussen scholen, bedrijven en lokale overheden zijn van belang, evenals het bevorderen van toerisme.
In 2019 bezocht een delegatie uit Maassluis in maart onze zusterstad Hatvan en op uitnodiging van de Hongaarse ambassadeur in juni een partnerstedenconferentie in Kiskörös. In september ging een kleine delegatie op bezoek naar Kezdivasarhely. Hier zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van middelbare schoolleerlingen.

Geuzenpenning
De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse mensenrechtenactivisten te steunen en zo de democratie in binnen- en buitenland te bevorderen. De jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenpenning. In het bestuur zitten vanwege de oorsprong van de Geuzen onder meer de burgemeesters van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
In 2019 heeft Padre Solalinde de Geuzenpenning gekregen voor zijn initiatief om in Mexico het opvanghuis Hermanos el Camino op te richten (Broeders Onderweg). De Mexicaanse priester biedt een ​​veilige plek aan migranten die daar worden opgevangen, evenals medische en psychologische hulp en juridische begeleiding krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13