Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben in 2019 de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven verbeterd. Daarnaast heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het digitaal aanvragen van producten.
Ook is er meer aandacht gegeven aan adresgerelateerde fraude en de opsporing daarvan.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13