Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Toelichting op de mutaties

De hoogte van het risicoprofiel is, op basis van 70% zekerheid, € 0,8 miljoen lager dan de begroting 2019. Hieronder volgend de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van begroting 2019.

Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken
Er is veel aan de civiele kunstwerken gedaan de afgelopen jaren. inspecties laten zien dat het onderhoudsniveau voldoende is en er staan voor de risicovolle objecten budgetten in de begroting om aan te pakken.

Fiscale naheffingen
Risico is verlaagd qua kans en bedrag door de maatregelen die op dit gebied zijn genomen.

Claims buitenruimten
Claims van externen zijn niet meer van toepassing door andere afspraken.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13