Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Speerpunten

Wat hebben we bereikt?

Kunst in de openbare ruimte
In januari werd kunstwerk 'Stormkracht' op de Vloedpaal herplaatst. Het betreft een duurzamere vervanging van   het houten exemplaar dat kwalitatief zijn uiterste houdbaarheid had bereikt.
In mei heeft het college een besluit genomen over een kunsttoepassing in het ontwerp voor de verbinding voor het langzaam verkeer vanaf metrostation Maassluis-West naar het Balkon.
Door middel van subsidiëring van lokale initiatieven zoals de "Tentuinstelling", is de beeldende kunst op een vernieuwende wijze onder de aandacht van het publiek gebracht.

Kunst-, cultuur- en sportaccommodaties
Dit jaar is gestart met de plannen voor de herontwikkeling van de omgeving Spechtstraat. Het gebouw van de Kunst- en Cultuuracademie vormt daar onderdeel van. KCA is betrokken in het participatietraject en heeft haar wensen kenbaar gemaakt.
Wij hebben door het verstrekken van subsidies aan diverse organisaties en het uitvoeren van de nodige werkzaamheden de sportaccommodaties kwalitatief verbeterd.

Groen en biodiversiteit
In 2019 zijn we gestart met het omvormen van het beheer van gazon. Op proefvelden zijn we gestopt met frequent maaien. Dit andere beheer en onderhoud gaat ertoe leiden dat er meer variatie (biodiversiteit) komt aan planten en dieren. Vanuit de regenwateropgave (zoals beschreven in het GRP) is ook geïnvesteerd in groen. In het Wipperspark is een deel van het maaiveld verlaagd wat dient als extra waterbuffer. Dit is beplant en ingezaaid met een inheems kruidenmengsel.

Wijkdeals
In 2019 hebben we 50 nieuwe wijkdeals afgesloten met bewoners. Dit brengt het totaal aantal wijkdeals op 90. Wij hebben de leefbaarheid van Maassluis vergroot en de betrokkenheid van de inwoners is gestimuleerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13