Programma 3 Economie en citymarketing

Speerpunten

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Citymarketing heeft een sterk regionaal aspect. Hierdoor zijn er veel verbonden partijen. Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Vanuit de pijler Economisch Vestigingsklimaat draagt de MRDH bij aan de regionale aanpak vrijetijdseconomie waar de gemeente Maassluis trekker van is. Vanuit deze aanpak vrijetijdseconomie trekt de gemeente Maassluis ook op met de andere 22 gemeenten van de MRDH en hun marketingorganisaties als zij deze hebben. Verder zijn het hoogheemraadschap Delfland en de provincie Zuid-Holland belangrijke partners, net zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Dunea. Met al deze partners wordt samengewerkt door middel van onder andere de Landschapstafel Hof van Delfland en de gebiedstafel Central Parc.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13