Programma 3 Economie en citymarketing

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De Dijk
In 2019 hebben we grote successen geboekt bij de verkoop van bedrijfskavels op bedrijventerrein ‘De Dijk’. Naast het contract met een lokale ondernemer die alleen al bijna de helft van het oppervlakte heeft gekocht, is er een fors aantal andere bedrijven geweest die bedrijfskavels op de Dijk hebben gekocht, zodat er nu nog maar een klein gedeelte in verkoop is.

De Riverboard
In 2019 is ook het samenwerkingsverband ‘De Riverboard’ gerealiseerd. Dit is een samenwerking op economisch gebied in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ondernemersverenigingen uit de drie gemeente hebben zelf het initiatief genomen voor deze samenwerking en vele maatschappelijke organisaties en de drie gemeente zijn erbij aangesloten. Samen kunnen we werken aan het verbinden van bestaande initiatieven, het vergroten van onze zeggenschap in de Metropoolregio en het versterken van het bedrijfsleven in de hele Waterwegregio.

De Move
We hebben ook de banden met ondernemersvereniging ‘De Move’ versterkt. Er vindt regelmatig overleg plaats en er worden bijeenkomsten met ondernemers georganiseerd om met elkaar thema’s uit te diepen of te bespreken.

De Binnenstad
De binnenstad heeft onze nadrukkelijke aandacht gehad. We hebben een vervolg gegeven aan het traject ‘De Nieuwe Winkelstraat’ met als voorlopig hoogtepunt het aanstellen van een centrummanager om in 2020 verdere stappen te kunnen maken. Dankzij onze samenwerking met ‘Ervaar Maassluis’ weten we steeds beter waar de ondernemers uit de verschillende branches behoefte aan hebben en hoe zij meer bezoekers willen aantrekken.

En verder is er hard gewerkt aan andere onderwerpen als de combinatie wonen en werken, leegstandsbestrijding en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Inzet waarvan in 2020 de vruchten geplukt gaan worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13