Programma 3 Economie en citymarketing

Speerpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Citymarketing
Net zoals in voorgaande jaren hebben we samengewerkt met ‘Ervaar Maassluis’. We hebben de samenwerking verder verdiept en geprofessionaliseerd en samen gekeken naar welke uitdagingen er nog liggen. In oktober 2019 is het Citymarketingbeleid aangenomen door de gemeenteraad. Dit beleid is ook door de gemeente Maassluis en ‘Ervaar Maassluis’ samen opgesteld. Met dit beleid hebben we de route uitgezet om de citymarketing ook de komende jaren steeds naar een hoger plan te tillen.

Vrijetijdseconomie
We hebben ons afgelopen jaar nadrukkelijk ingezet om vrijetijdseconomie ook in de Metropoolregio op de agenda te krijgen. Ondanks het feit dat grotere gemeentes, met een eigen focus, niet vanaf het begin enthousiast waren voor een regionale aanpak, zijn we er in geslaagd alle 23 gemeente van de MRDH te overtuigen dat ‘vrijetijdseconomie’ aandacht verdiend. Er is namelijk simpel gezegd, geld mee te verdienen en het vergroot de werkgelegenheid. Daarnaast draagt een goede vrijetijdseconomie bij aan een fijn leefklimaat wat op veel andere onderwerpen van cruciaal belang is.

Evenementen
Ook afgelopen jaar zijn er unieke evenementen georganiseerd in Maassluis. Het meezingspektakel, het Varend Corso en de week van de cultuur waren grote successen. De lustrum editie van de Furieade was een absoluut spektakel, maar ook noemenswaardig was de vertegenwoordiging van Maassluise zeeslepers op de wereldhavendagen in Rotterdam. Het ‘kerstfeest in de stad’ was een hoogtepunt in de marketing van de stad. Meer dan 700.000 kijkers zagen Maassluis in al haar glorie op landelijke televisie.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13