Overzicht Overhead

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

VO1 Overzicht overhead

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Automatisering

76

63

13

-13

0

Meubilair en apparaten

312

278

34

-26

8

Stadhuis

546

533

13

-2

11

Totaal

933

874

60

-41

19

Toelichting

Automatisering
Uit 2019 resteert er nog een klein budget voor de vervanging van pc's, wat in 2020 verder wordt besteed.

Meubilair en apparaten
In 2019 zijn de kantoorruimtes en de ontvangstruimte op de vierde etage opgefrist. Van de investering is een bedrag over. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Stadhuis; Werkcafé
De renovatie van het restaurant in de burgerzaal tot een Werkcafé is gerealiseerd. Budgettair kende het project uitdagingen, die onder andere resulteren in een overschrijding op de componenten bouwkundige aanpassingen, meubilair en de mechanische en elektrische installaties. De verwachting is dat bij de definitieve afronding van het project in 2020 de betreffende kredieten alsnog bijgeraamd moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13