Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Heldringstraat 6

23

1

22

0

22

Multifunctionele accommodaties

134

97

37

0

37

Voertuigen en machines

31

0

31

0

31

Werkplein

385

357

28

-28

0

Totaal

573

454

118

-28

90

Toelichting

Heldringstraat 6
Dit betreft de laatste termijn van de aanleg van de zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf. Deze laatste termijn wordt pas in 2020 gefactureerd en daarom wordt dit restantsaldo nog een jaar meegenomen.

Voertuigen en machines
Eind 2019 heeft de aanbesteding van de lichte bedrijfsvoertuigen plaatsgevonden. inmiddels heeft ook de gunning plaatsgevonden en worden de eerste leveringen in 2020 verwacht. De kredieten die hiervoor beschikbaar zijn, worden daarom meegenomen naar 2020.

Werkplein SOW
De gemeente verzorgt de hosting Facilitair/DIV voor Stroomopwaarts. Uit die hoedanigheid heeft de gemeente in samenwerking met SOW een ruimte van het re-integratiebedrijf in Vlaardingen omgebouwd tot Werkplein. Per saldo is deze investering binnen de budgettaire kaders gebleven.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13