Paragrafen

Subsidies

Ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van subsidies.

Resultaatgerichtheid subsidies
Een belangrijk onderwerp bij subsidieverlening is in hoeverre de subsidie bijdraagt aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen. Binnen de beleidsterreinen is voortdurend aandacht voor de vraag hoe de resultaatgerichtheid bij subsidieverlening verder kan worden verbeterd.

Subsidieloket
De gemeente Maassluis heeft ervoor gekozen het subsidieproces te digitaliseren via het digitale subsidieloket. De aanvrager heeft hierdoor 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in zijn persoonlijke subsidiedossier. Het digitale loket zorgt ervoor dat ook de afhandeling van subsidies digitaal plaatsvindt en de correspondentie hierover in het ‘digitale subsidiedossier' van de instelling/vereniging komt te staan. Daarom is het wenselijk dat alle aanvragen en verantwoordingen via dit loket worden ingediend.

Door deze manier van werken worden gemeentebreed standaard uitvoeringsvoorschriften nageleefd en hanteren wij formats voor alle subsidie correspondentie. Ook maken wij gemeentebreed gebruik van een set uniforme voorwaarden bij het formuleren van subsidievoorwaarden vooraf en de inhoudelijke en financiële verantwoording achteraf. Tot slot is het mogelijk diverse rapporten te genereren voor verschillende doeleinden, waaronder het subsidieregister.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13