Programma 4 Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P4 Onderwijs

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Onderwijshuisvesting

561

544

17

-17

0

Totaal

561

544

17

-17

0

Toelichting

Onderwijshuisvesting
Het begrote bedrag stond begin dit jaar nog open voor de afwikkeling van de laatste termijnbedragen en kosten rondom het nieuwe schoolgebouw De Kindertuin. Nu die allemaal in 2019 zijn verwerkt, kan het krediet worden afgesloten en het restant worden afgeraamd.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13